תרגום

שערי חליפין יציגים

אוקטובר 27, 2020


דולר ארה"ב 3.382 0.03%
אירו 3.997 -0.02%
דינר ירדני 4.770 0.03%
ליש"ט 4.409 -0.10%
פרנק שוויצרי 3.720 -0.25%
100 ין יפני 3.232 0.25%

נתונים באדיבות בנק ישראל

העצמת מורים – תוכנית להגברת המודעות והיישום של תכנים סביבתיים במערכת החינוך

מערכת, 26/8/2009

החברה להגנת הטבע רואה בחינוך הסביבתי את הכלי המשמעותי ביותר לצורך שינוי התנהגותי בקרב האוכלוסייה הרחבה. ההנחה העומדת בבסיס קביעה זו היא שחינוך דרך עשייה הוא משמעותי לאין ארוך מלמידה שאין בצידה יישום אמיתי והתנסות בפועל.

על מנת ליצור יישום אמיתי יש צורך במערך רחב ככל הניתן אשר חושב ופועל "סביבתית". קהל המורים הנמצא בקרבה המיידית אל דור האזרחים הבא של מדינת ישראל, הוא בעל פוטנציאל אדיר לקידום מטרות אלו. העיסוק בסביבה אינו בבחינת בחירה, הסביבה משפיעה באופן מידי על איכות חיינו, ואנו בכל מעשנו משפיעים על הסביבה. הבנה של התהליכים הללו כבר בגיל צעיר תוך שילובם באופן מעשי בתחומי החיים והלימוד בבית- הספר, יכול להיות הנדבך העיקרי בדרך אל השינוי המבוקש.

התוכנית המוצגת באה לתת בידי המורים את הידע התיאורטי והיישומי הדרוש להם על מנת להיות מובילי הדרך בתחום הסביבתי. מטרת התוכנית לתת רקע נרחב ורלוונטי לקהילת המורים על מנת שיוכלו לשלבם בתכנים אותם הם מלמדים ולהוסיף את ההיבט הסביבתי לנושאים בהם עוסקת תוכנית הלימודים. בנוסף לידע, מאפשרת התוכנית התנסות פעילה של המורים הן בפעילויות מבוא, הבאות להכין את הרקע לעשייה הסביבתית, והן בהתמודדות עם עשייה סביבתית בפועל.

הסביבה בה אנו פועלים משתנה על פי המקום בו אנו נמצאים. גם אם בסופו של דבר הנושאים קרובים או בעלי מכנה משותף, נקודות המוצא הן שונות בכל אזור ואזור. אין דין האג'נדה הסביבתית של מעלות כזו של תל-אביב. ותוכנית ההנחיה הבית ספרית חייבת להיות בהלימה לצרכים המקומיים בהם היא תועבר.

לא עוד פרויקט מתוך מכלול הגורמים היוצרים את סביבת העבודה הבית ספרית (סביבה פיזית, רעיונית, מוכנות הצוות וכו') תיבנה מערכת התמיכה הרלוונטית לבית הספר. כאשר המטרה הסופית היא להטמיע את הנושאים הסביבתיים אל העשייה היום יומית של בית הספר – לא עוד "פרוייקט", אלא דרך חיים המלווה באופן מקיף את העשייה הבית ספרית בכל תחומי העשייה שלו. בפועל יעבור חדר המורים השתלמות שמטרתה להתקדם עם צוות המורים על כל גווניו אל המטרה הסביבתית בה הם בחרו. מטרת ההשתלמות ליצור בסיס ידע רחב ורלוונטי לנושאים בהם בחר בית הספר לעסוק ולתת את המענה המקצועי להתמודדות הבית- ספרית עם הנושא.

מסגרת זו של השתלמות תומכת פעילות, באה להעביר את האחריות על הפעלת התוכנית בחינוך סביבתי מגורמים חיצוניים לבית הספר אשר נגיעתם בתלמידים אינה רצופה, אל המורים אשר המפגש הרצוף שלהם עם התלמידים מאפשר למידה שלמה. השתלמות זו יכולה לבוא במקביל להעברת התוכנית על ידי מדריכים חיצוניים בשיתוף המורים, כאשר חלקם של המורים בהעברת התוכנית נמצא בעליה מתמדת והמדריכים החיצוניים עוברים לנישה של מומחים בהם ניתן להיעזר על פי הצורך האישי של כל מורה.

להלן הצעה להשתלמות כללית המיועדת לצוות המורים. השתלמות כזו יכולה לעבור שינויים בהתאם לצרכי בית הספר. החברה להגנת הטבע מציעה גם השתלמויות ספציפיות עבור בתי ספר המעוניינים לפתח תוכניות לימודים סביבתיות או כהכנה להסמכה כבית ספר ירוק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזי החינוך הסביבתי בהתאם לקהילות: חיפה, תל אביב, מודיעין, ירושלים, באר שבע.