עסקים אזור ואדי עארה

חפש עסקים בואדי עארה

הכנס מילות חיפוש; התוצאות כוללות את כל המילים.

 

    שרותים

עיתונים


אל קנדיל 04-638-4780
באקה-ג'ת
כתב ועיתונאי-רדיו אששמס ועיתון אלהדף לספורט 050-722-5156
אלביאר אלתחתא-ערערה-ת.ד 10010-מיקוד 30010 אום אלפחם, ערערה
כתב ידיעות חדרה-באקה אלגרביה-פאוזי אבו טועמה 04-634-3230
בקה אלגרביה-Fauzi-a@yedtik.co.il, באקה
מחאמיד אוסאמה מוחמד 04-631-2151
אום אל פחם
עיתון אל ערבי 04-866-9483
ת"ד 8931, חיפה
עיתון הפאחמאוי 04-631-0811
אום אל פחם
עיתון קול אל-ערב 04-656-5531
ת"ד 430, נצרת