תרגום

שערי חליפין יציגים

אוקטובר 27, 2020


דולר ארה"ב 3.382 0.03%
אירו 3.997 -0.02%
דינר ירדני 4.770 0.03%
ליש"ט 4.409 -0.10%
פרנק שוויצרי 3.720 -0.25%
100 ין יפני 3.232 0.25%

נתונים באדיבות בנק ישראל

כנס קהילות משימתיות ורכזי חינוך סביבתי מחוז צפון.

מערכת, 9/11/2012

הנך מוזמן/נת ל כנס ראשון בנושא קהילות וקיימות , בשיתוף רקמה -רשת קהילות משימתיות והמשרד להגנת הסביבה ב20/11/12 משעה 09:00 עד 13:00 במשרד להגנת הסביבה מחוז צפון רחוב המלאכה 3 נצרת עילית [קומה שניה מעל בנק יהב] המפגש הוא המשכו של מהלך ארוך טווח שמטרתו יצירת חיבור ועבודה משותפת בין המשרד להגנת הסביבה והאגף לחינוך וקהילה בפרט לבין הקהילות המשימתיות. מטרת התהליך הוא ליצור ערוצי עבודה משותפים דרכם יקודמו אורחות חיים ממקיימים דרך הערוצים הקהילתיים הנבנים על ידי הקהילות המשימתיות. תוכנית: 09:00 - הכרות קצרה 9:15 רועי שמחה – המשרד ל הגנת הסביבה – סקירה על יעדי ותפקידי המשרד במסגרת הרשויות המקומיות והקהילות בצפון.
09:45 רן רביב - הקהילות משימתיות ונחלת הכלל. תיאור הקהילות על המגוון שלהן, ודוגמא 'נחלת הכלל כדוגמא לנקודת חיבור טבעית'. 10:15 בתיה וולף-קיימות וקהילה- "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו".
11:15 הפסקה 11:40 טווים קשרים. שיחות בצוותים משותפים- סימון דרכים משותפות.
12:10 שיחה במליאה על המשך עבודה משותפת ותוכן למפגש הבא. 13:00 סיום.
בברכה רועי שמחה רן רביב המשרד להגנת הסביבה רקמה- רשת הקהילות המשימתיות