תרגום

שערי חליפין יציגים

אוקטובר 23, 2020


דולר ארה"ב 3.378 -0.06%
אירו 3.998 -0.06%
דינר ירדני 4.760 -0.16%
ליש"ט 4.427 -0.13%
פרנק שוויצרי 3.731 0.07%
100 ין יפני 3.230 0.01%

נתונים באדיבות בנק ישראל

החופש לדעת - דיווח סביבתי

מערכת, 8/12/2009

בקרוב ייכנסו לתוקף תקנות חדשות לחוק חופש המידע שיחייבו את הרשויות בדיווח סביבתי, יש המקדימים את התקנות ומדווחים כבר היום

תפן מבט מן האוויר - באדיבות מועצת תפןחוק חופש המידע נחקק בשנת 1998 ומטרתו לאפשר לאזרחי המדינה חשיפה למידע הנוגע לפעילות הרשויות הציבוריות. החוק יורחב כאשר ייכנסו לתוקף התקנות שיחייבו דיווח בנושאי איכות הסביבה. התקנות החדשות יחייבו רשויות ציבוריות להעמיד לעיון הציבור את המידע גם אודות חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לסביבה. החוק גם מחייב לתת פומבי ולפרסם תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שאינם ברשות היחיד. תקנות החוק תיכנסנה לתוקפן באופן הדרגתי בעוד כחצי שנה ותהליך הטמעתן יארך כשלוש שנים.

דוח סביבתי – ניצנים ראשונים

לאחרונה, שתי רשויות שבתחומן מפעלי תעשייה מהווים מרכיב נכבד, החלו לפרסם דוח סביבתי. רמת חובב, שכל "תושביה" הם מפעלי תעשייה כבדה ושנחשבה בעבר למפגע סביבתי חמור, הגישה בשנת 2008 דוח מציאות סביבתית לאורך השנים 2008-1998. שנים רבות קיבלה רמת חובב ציונים נמוכים ביותר בנושא שקיפות. בשנים האחרונות הקים ארגון הסביבה נגב בר-קיימא את הפורום הקהילתי המייעץ לאחריות סביבתית כחלק מפעילות לשיפור ההבנה הדדית בין התעשייה לקהילה, ומפעלים רבים ברמת חובב התחברו לפורום זה.

גם במועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן מקדימים את החוק. בשנים האחרונות החליט ראש המועצה ירון קמחי לבצע מהפך סביבתי. המועצה, בשיתוף עם פורום הדיאלוג הסביבתי- קהילה תעשייה, בנו פורמט לדיווח סביבתי המפרט את המידע על המפעלים שבתחומי המועצה. פורמט זה שפותח באופן ידידותי למשתמש ובהתאם לתקנים הקבועים בחוק מופיע באתר המועצה ונגיש לכל תושבי האזור ולגולשים.

לויד אפטר, תושב כפר ורדים, אומר: "הפורמט הסביבתי מאפשר לנו להתעדכן באופן שוטף ומאפשר גישה נוחה למידע שמגיע לנו".

תאגידים לוקחים אחריות

דוחות אחריות תאגידית מוכרים בנוף הישראלי, לאחרונה יותר ויותר וגופים עסקיים נוהגים לפרסם אותם.

בכנס ארגון "במעלה" שהתקיים בחודש אוקטובר ונושאו היה "היעדים הלאומיים של עסקים בישראל" השתתפו בכירי המשק, הממשל וארגוני החברה. במסגרת הכנס דנו בשאלות: איך מעסיקים אוכלוסיות מגוונות יותר? כיצד עסקים משפיעים על בריאות הצרכנים? איך יוצרים רגולציה עצמית אמינה? וגם: איך משפיעים עסקים בישראל על ההתחממות הגלובלית? אות מעלה 2009 הוענק בתום הכנס ל-16 חברות שפרסמו דוחות אחריות תאגידית לשנים 2007-2009.

בהלכו בעקבות בנק הפועלים ובנק לאומי, הוסיף לאחרונה בנק דיסקונט לדוח התאגידי שלו פסקה של אחריות סביבתית בה הוא מדווח: הנהלת הבנק מינתה ממונה מדרג בכיר לנושא איכות הסביבה. הבנק גם החל תהליך יישום הדרגתי של בנייה ירוקה. בנין הבנק ברח' יהודה הלוי 41 בתל אביב הוכר כמבנה ירוק וקיבל תו תקן 5281 של מכון התקנים.