תרגום

שערי חליפין יציגים

אוקטובר 27, 2020


דולר ארה"ב 3.382 0.03%
אירו 3.997 -0.02%
דינר ירדני 4.770 0.03%
ליש"ט 4.409 -0.10%
פרנק שוויצרי 3.720 -0.25%
100 ין יפני 3.232 0.25%

נתונים באדיבות בנק ישראל

החקלאים בעידן המחזור – בקרוב פלסטיק של חממות לא יזהם יותר את הסביבה

מרלן-אביבה גרינפטר, 23/7/2012

אלפי טונות הפלסטיק המשמשים ברחבי הארץ לבניית חממות לא נאספו למחזור עם תום השימוש. כיסויי הפלסטיק, בדרך כלל, נשרפו תוך שגרמו לזיהום אוויר או הושלכו לשטחים פתוחים וגרמו לסחף ולנזק לטבע. צוות מיוחד המשותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות הגיש המלצותיו למיחזור יריעות הפלסטיק החקלאי.

מהמשרד להגנת הטבע מדווחים: "בנוסף לתועלות הכלכליות והסביבתיות, המיחזור החקלאי ימנע את מפגעי שריפת הפסולת, העברת מחלות ומפגעי ריח."

פוטנציאל מחזור גבוה

בישראל עושים שימוש ביותר מ-15,000 טון פלסטיק לכיסוי חממות, לטפטפות, ביצירת יריעות להגנה על גידולים. הכמות כוללת גם כלי עזר כגון דליים ורשתות.

מדי שנה כ-3,000 טון של פלסטיק חקלאי מושלכים בשטחים פתוחים. יריעת פלסטיק ממוצעת משמשת חקלאי במשך שנה עד שלוש שנים, אך היא מתכלה בטבע רק אחרי מאות שנים.

הצוות המשותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החקלאות המליץ שחקלאים יפרידו את יריעות הפלסטיק משאר הפסולת ויעבירו אותן למתקני מיחזור.

המשרד להגנת הסביבה יגבש בקרוב תיקוני חקיקה שיסדירו את המיחזור במגזר החקלאי.