Translation

Exchange Rates

January 22, 2020


American Dollar 3.452 -0.09%
Euro 3.825 -0.30%
Jordanian Dinar 4.867 -0.14%
British Pound 4.522 0.22%
Swiss Franc 3.554 -0.44%
100 Japanese Yen 3.139 -0.02%

Data courtesy of Bank of Israes

סמים מסוכנים מוברחים לתוך לישראל מידי יום

editorial board, 21/3/2011

רק כ-5% מכלל אותם סמים נתפסים ע"י הרשויות

כל יומיים, בממוצע, יחידת הסמים של המכס מסכלת יבוא סם מסוכן לישראל, דרך אחד ממעברי הגבול היבשתיים, הימיים והאויריים. היות שאין הערכה בדבר היקף הסמים המוברחים לישראל, אי-אפשר לקבוע את שיעור תפיסות הסמים מכלל הסמים המוברחים לישראל. עם זאת, יש הערכה שנתפסים רק כ-5% מכלל הסמים המוברחים לישראל.

במהלך חודשים ינואר עד אוקטובר 2010 היו 62 ארועים בהם יחידת הסמים של המכס סיכלה נסיונות הברחה של סם ה"יאבה" מתוכם 49 מהארועים היו בנתב"ג. באותם חודשים סוכלו גם 43 נסיונות הברחה של קנבואידים (חומרים פעילים הנמצאים בצמח הקנביס). סך הכל מינואר עד אוקטובר 2010 פתחו מדורי הסמים של המכס 124 תיקי ייבוא סם מסוכן.

נמל האויר נתב"ג נמצא במקום הראשון בתפיסות הסמים עם 65 ארועים בהם נתפסו סמים קשים על ידי יחידת המכס ולאחריו נמל חיפה שבו מתוך סך הכל 22 ארועים, 15 היו ארועי תפיסה של קנבואידים.

היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון של המכס פועלת בשישה מדורים- בראשון-לציון, בנמל התעופה בן-גוריון, באילת, בחיפה, באשדוד ובמעברי הגבול היבשתיים. כל עובדי המכס מקבלים הדרכה בתחום הסמים ומסייעים בגילוי סמים. נוסף על ההברחה לישראל דרך הגבולות היבשתיים והימיים, שנתונה באחריות צה"ל ומשטרת ישראל, יש הברחה של סמים, בעיקר סמים קשים, דרך מעברי הגבול היבשתיים, הימיים והאוויריים. האחריות למאבק בהברחות במעברים היא של היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון של רשות המסים (המכס). למדינת ישראל שלושה נמלי ים עיקריים, ודרכם מתבצעות הברחות של סמים קשים מחו"ל במכולות (בעיקר בנמל חיפה ובנמל אשדוד). דרך נמלי האוויר של המדינה מתבצעות הברחות סמים בידי בלדרים ובאמצעות העברת מטענים. רוב הסמים המוברחים בכמויות גדולות דרך האוויר הם סמים קשים המוגדרים ככאלה בפקודת הסמים וחומרים המשמשים להפקת סמי פיצוציות. גם במעברים היבשתיים מתבצעת הברחה, בעיקר של סמים קשים, באמצעות הסלקה במטענים ובכלי רכב.

יחידת הסמים של המכס אחראית לבדיקת מטענים במעברי הגבול היבשתיים, הימיים והאוויריים. היחידה פועלת לאיתור סמים מסוכנים וחומרים המשמשים לייצור סמים מסוכנים, אחסונם, חלוקתם והשימוש בהם.

פעילות חינוך התנדבותית למניעת שימוש בסמים

"אמור לא לסמים אמור כן לחיים" הנה תכנית חינוך ומניעה קהילתית של ארגון "עולם ללא סמים". תוכנית זאת מופעלת על ידי מתנדבים בכל הגילאים. ארגון "עולם ללא סמים", אשר הוקם על ידי ארגון הסנטולוגיה בשנות ה- 80 בלוס אנג'לס, הינו ארגון לא ממשלתי - NGO- Non governmental organization - הפועל בתחום החינוך והבאת ידע אמיתי על סמים ואלכוהול לילדים ונוער. הפעילויות כוללות הפעלת בני נוער, הדרכת הורים ומחנכים, ושיתוף פעולה עם ארגוני מתנדבים אחרים ועם כל מי שיש לו רצון לעזור לאנשים לנהל חיים נקיים משימוש בסמים.

קישורים וסימוכין "הצרכים של יחידת הסמים של המכס"- ‏23 בינואר 2011 .הכנסת- מרכז המחקר והמידע- כתיבה: ד"ר גלעד נתן- הוכן עבור חבר הכנסת טלב אל-סאנע, יושב- ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים.

http://www.police.gov.il/Pages/homeP.htm בתמונת - משטרת ישראל: התפיסה הגדולה ביותר עד כה, מדובר ב- 55 ק"ג חומר של הרואין ו-10 ק"ג חומר חשיש שנתפסו בגבול הצפוני


http://il.drugfreeworld.org http://www.drugfreeisrael.org/ notodrugs.yestolife@gmail.com ישראל www.drugfreeworld.org כתובת למשלוח דואר : אילת מליס כהן, מסדה 36 חיפה 33075 © כל הזכויות שמורות ל"עולם ללא סמים"- Foundation for a Drug-Free World