Translation

Exchange Rates

December 2, 2020


American Dollar 3.289 -0.45%
Euro 3.964 0.22%
Jordanian Dinar 4.644 -0.37%
British Pound 4.382 -0.50%
Swiss Franc 3.660 0.32%
100 Japanese Yen 3.141 -0.78%

Data courtesy of Bank of Israes

דיון בעתירה המנהלית על חריש בבית משפט השלום בחיפה

editorial board, 14/1/2012

ביום שני הקרוב, ה-16/1/12 בשעה 15:00, יתקיים דיון נוסף בעתירה המנהלית שהגשנו בענין חריש בבית המשפט המחוזי בחיפה. בדיון הראשון שהתקיים השופטת וילנר נטתה לכיוון שלנו ואמרה שהמדינה חייבת להבטיח אורחות חיים חילוניים לתושבי חריש. פרקליט הועדה המתכננת הבטיח גדולות ונצורות בענין שיבואו לידי ביטוי בהחלטות ועדת הערר של המועצה הארצית וכל הצדדים הסכימו לדחות את הדיון לאחר פרסום ההחלטות, לתאריך שנקבע בשבוע הבא. מאז אכן התפרסמו החלטות ועדת הערר, והפלא ופלא אין שם כל זכר לדברים. ועדת הערר רק המשיכה את הקו שהתוותה ועדת התכנון - עיר לחרדים בלבד. להלן מתוך החלטת ועדת הערר - "התכנון אינו להקים במקום עיר מעורבת(או מעין שתיישויות תכנוניות/מוניציפליות) שחלק מהותי ממנה בעל אופי חילוני או שאינו חרדיוחלקה המשמעותי (חצי או שני שליש ממנה) ישוב חרדי. קבענו כי אפשר ונכוןלתכנן את הישוב כולו לאוכלוסיה החרדית."

מענין איך יתרץ הפעם פרקליט הועדה את ההתבטאויות הנ"ל וימשיך בטיעוניו שהעיר תהיה פתוחה לכולם. נותר לנו לקוות שהשופטת וילנר לא תקנה את ההתפתלויות הללו של הועדה המתכננת כפי שלא קנתה זאת גם בפעם שעברה.

העתירה הזאת נידונה במקביל לעתירה נוספת שהוגשה בשבוע שעבר לבג"צ על ידי תושבי חריש ועמותת אומ"ץ שעניינה קיום בחירות מידיות בחריש וביטול כהונתו של ניסים דהאן. העתירה אוחדה עם העתירה של מועצה אזורית מנשה בענין ושתי העתירות יידונו יחדיו לקראת סוף החודש.

אנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו ביום שני לבית המשפט בחיפה ולהביע את תמיכתכם בעתירה שלנו!