Translation

Exchange Rates

ابريل 9, 2021


דולר ארה"ב 3.284 -0.06%
אירו 3.906 0.17%
דינר ירדני 4.632 -0.05%
ליש"ט 4.497 -0.44%
פרנק שוויצרי 3.551 0.36%
100 ין יפני 2.999 -0.02%

Data courtesy of Bank of Israes

כנס סח'נין-לחדשנות תכנונית

هيئة التحرير, 2/3/2012

פיתוח כלכלי במגזר הערבי- 2-3.5.2012

כנס סח'נין השני לחדשנות תכנונית , בדגש פיתוח כלכלי בישוב הערבי, יערך בתאריכים 2-3.5.2012. הכנס מהווה המשך לכנס סח'נין הראשון, שנערך בשנת 2010 והיה בדגש פיתוח עירוני. הכנס בשנה שחלפה היווה פלטפורמה לדיונים פנים אל פנים בין המשתתפים השונים ונחל הצלחה רבה . המלצות הצוותים הועברו למשרדי הממשלה השונים. הכנס מאורגן ע"י עיריית סח'נין, עמותת "שכנים" שעיקר עיסוקה בפיתוח כלים להתמודדות עם התכנון בישובים הערביים בישראל, עמותת "מרחב" שעוסקת בהעלאת המודעות לסביבה עירונית טובה יותר ובשותפות "הרשות לפיתוח הגליל", משרד השיכון והבינוי, המשרד להגנת הסביבה והמשרד לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי במשרד ראש הממשלה. אירועי הקיץ האחרון והמלצות ועדת טרכטנברג רק הדגישו את הצורך לפיתוח כלכלי מואץ ומושכל בישובים הערבים, ושילוב יותר תושבים ערביים במעגלי העבודה. אתגר הפיתוח הכלכלי מונח לפתחם של משרדי הממשלה מצד אחד, אך גם לפתחן של הרשויות המקומיות, הערביות והיהודיות הסמוכות מצד שני. בכנס יערכו דיונים במספר נושאים עקרוניים, הקשורים בפיתוח הכלכלי של המגזר הערבי: פיתוח אזורי תעשיה משותפים, פיתוח תיירות חקלאית אקולוגית, מקומה של הרשות המקומית בפיתוח כלכלי ודיון נוסף יערך בנושא פתרונות דיור ואופציות הבניה הרוויה בישובים הערביים, כחלק מפתרון מצוקות כלכליות של הצעירים. סח'נין, המונה כיום למעלה מ-25,000 תושבים, נהנית כבר הרבה שנים, ממוניטין של "מובילה" ונותנת דוגמא במגזר הערבי. הנושאים והפתרונות שייצאו מהכנס אמורים לשמש דוגמא לעוד מרכזים עירוניים במדינה, בין אם ערביים ובין אם יהודיים.

מטרות הכנס  העלאת המודעות לסוגיות הייחודיות של ישובים ערבים בישראל, ויצירת כלים לתכנון ופיתוח עירוני ערבי משגשג, המותאם לצרכי וחיי התושבים.  הגדלת המודעות בקרב אנשי הקהילה המקצועית, בקרב מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ורשויות התכנון הממשלתיות, ברשויות המקומיות ובקרב הציבור הרחב לחשיבות של עירוניות טובה בישובים ערבים ולחשיבות של ראיה תכנונית אינטגרטיבית באזור כגליל.  יצירת דיאלוג מקצועי בין אנשי מקצוע יהודים וערבים ובין אנשים ממרכז הארץ לאלה שיושבים בפריפריה, ולהביא לשינויים של ממש בתכנון משותף אזורי בגליל, ערבי-יהודי.  יצירת שותפות בין העיר סח'נין לבין ישובים שכנים, עמותות מקומיות, ותושבים בפעילויות ואירועים שעניינם התפתחות יישוב עירוני ערבי ותכנון אזורי משולב.

תוכנית הכנס הכנס יתקיים לאורך יומיים מלאים, כולל פעילויות בערב, בימים רביעי/חמישי 2-3.5.2012, במרכז הקהילתי של העיר סח'נין . הכנס מבוסס, בעיקרו, על סדנאות עבודה, הפתוחות לקהל הרחב, לאנשי מקצוע ומקבלי החלטות. בסדנאות תגובשנה המלצות ויכתבו דפי עמדה. באי הכנס יתחלקו לסדנאות השונות, ידונו ויחליטו על המלצותיהם. להלן נושאי הסדנאות:

  1. תיירות חקלאית- כמנוף לפיתוח כלכלי משותף
  2. בנייה רוויה- אתגר העיור ביישובים הערביים
  3. פיתוח אזורי תעשייה מרחביים
  4. הרשות המקומית כמחוללת שינוי כלכלי

בנוסף, יהיו בכנס מספר הרצאות הקשורות לנושא המרכזי ולסדנאות, וייערכו סיורים בעיר סח'נין ובאזור.

קהל יעד לכנס יוזמנו אדריכלים, מתכננים, סטודנטים, קובעי מדיניות ופוליטיקאים מכל הארץ. תושבים מסח'נין ומישובים אחרים יוזמנו להשתתף באופן חופשי. הכנס מהווה פריצת דרך הן בהתייחסות לנושאי התכנון למגזר הערבי בארץ והן בהיבט של מיקומו בעיר - ערבית בפריפריה- סח'נין.

תקוותינו, שנוכל לייצר יחד חשיבה אחרת, חדשנית ומותאמת לישוב הערבי בארץ.

לפרטים נוספים: דפנה בן ברוך עמותת "שכנים" 0507305225